Bannerfoto-MVO-king

Ons duurzaamheid beleid

Bij King staat de klant centraal. We kunnen jou
optimaal ondersteunen en bedienen, en leveren
tegelijkertijd een bijdrage aan een betere
planeet. Er zijn richtlijnen gecreëerd waar de
komende jaren op inzetten. Richtlijnen die
zéker geen kaders vormen: we dagen onszelf,
onze partners en onze klanten voortdurend uit
op het gebied van duurzaamheid, om samen bij
te dragen aan de wereld van vandaag
en morgen.

King Zorgt. Voor bewuste keuzes.

Het verminderen van onze impact op het milieu zien we als een belangrijke taak. We vinden het belangrijk dat we een duurzaam assortiment aanbieden, zoeken en ontwikkelen duurzame relaties met ketenpartners, maar we vinden ook de arbeidsomstandigheden van onze buitenlandse fabrikanten en de ‘happiness’ van onze medewerkers belangrijk. Lees hierover ook meer in ons duurzaamheidsverslag. 

Voor duurzame oplossingen

Het voeren van een optimaal duurzaam assortiment met circulariteit als uitgangspunt is de basis.  

In vrijwel alle productgroepen die wij leveren bieden we duurzame alternatieven. Wat je ook nodig hebt, wij bieden producten die passen binnen jouw duurzaamheidsbeleid. Zo leveren we naast duurzame Catering disposables en re-usables van ons eigen merk Verive, die passen binnen de SUP-wetgeving, ook duurzame schoonmaakmiddelen van ons eigen merk Primesource, sanitair papier en afvalzakken. 

Voor duurzame innovaties

Conceptmatig denken wordt ook op het gebied van duurzaamheid steeds belangrijker.

De nadruk ligt niet alleen op duurzame producten, ook duurzame samenwerkingen met bestaande én nieuwe ketenpartners zijn essentieel. Strategische partnerships met leveranciers en langlopende relaties met klanten dragen bij aan een duurzame keten. Op die manier kunnen wij onze klanten optimaal ondersteunen in hun duurzaamheidsvraagstukken en -wensen. 

Lees meer over duurzame innovaties in ons duurzaamheidsverslag.

Voor C02- en afvalreductie

Onder CO2- en afvalreductie vallen drie pijlers, te weten: water, energie en afval.

King focust zich voornamelijk op het interne gebruik. Uiteindelijk zullen innovatieve veranderingen bij kunnen dragen aan de doelen. Denk bijvoorbeeld aan software in
het warehouse zodat logistieke bewegingen en overtollige voorraden (bestellingen) gereduceerd kunnen worden.

Lees in ons duurzaamheidsverslag hoe King Zorgt. Voor CO2- en afvalreductie.

Voor jou

“Zorgen voor jou” draait enerzijds om trotse, gezonde collega’s en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Anderzijds draait dit om een actieve bijdrage aan het geluk van de mensen en de wereld om ons heen. Bij King doen we dat volgens onze kernwaarden “samen,” “verantwoordelijk,” en “in beweging”. Het laden van deze kernwaarden is een taak waar wij ons dagdagelijks
mee bezig houden. 

Door de kernwaarden te laden dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en de intrinsieke motivatie van collega’s om zich in te zetten voor duurzame thema’s. We leggen duurzaamheid vast in het DNA van onze organisatie, om uiteindelijk de klant mee te nemen in deze reis.

Voor de gehele keten

Binnen dit thema draait het om respect, integriteit en verantwoordelijkheid in de gehele keten.

Het thema duurzaamheid staat vast op de inkoopoverleg-agenda. Met de Code of Conduct (CoC) geeft King invulling aan het CSR-beleid (Corporate Social Responsibility). De CoC stelt een minimum standaard welke je als bedrijf moet hanteren in relatie tot je business partners De CoC focust zich op sociale-, economische- en omgevingsverantwoordelijkheden.

Lees hierover meer in ons duurzaamheidsverslag.

Het laatste nieuws

Nieuwsgierig naar ons assortiment?

king-facilitaire-medische-oplossingen