Wil je producten in onze (externe) webshop opzoeken? Klik dan hier.

Samenwerkingsconcept tussen Rivas en King

King Nederland gaat in het nieuwe jaar van start met een baanbrekend concept bij Rivas Zorggroep, waarbij King naast de logistieke regie functie in de supply chain ook een groot deel van de inkoop van medische- en facilitaire disposables voor haar rekening zal nemen. Rivas Zorggroep en King Nederland hebben onlangs een intentieverklaring getekend om tot deze unieke, innovatieve samenwerking te komen.

Rivas kiest hiermee voor een geïntegreerd milieubewust totaalconcept voor inkoop en logistiek (en aanverwante processen), waardoor meer tijd vrijkomt voor het daadwerkelijk verlenen van zorg. Met dit concept spelen Rivas en King in op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg en bovendien biedt dit concept de flexibiliteit om snel aan te passen aan veranderende zorgvormen. Het samenwerkingsconcept is gebaseerd op de visie dat de cliënt centraal staat. De ondersteunende processen hieromheen worden in dit concept zoveel mogelijk uitbesteed en vereenvoudigd. Daardoor ontstaat een efficiënter logistiek en inkoopsysteem, dat bovendien resulteert in minder CO2-uitstoot.

Facilitaire disposables

King Nederland leverde al jaren de facilitaire disposables aan Rivas. De nieuwe samenwerking gaat echter veel verder. Beide partijen streven naar een partnership op het gebied van de gehele logistieke keten (inkoop, magazijn en transport). Dit zorgt ervoor dat het aantal goederen-, transport- en administratieve stromen doelmatiger wordt ingericht. Het streven is de goederenlogistiek en de inkoopactiviteiten van Rivas voor een significant deel uit te besteden aan King.

Een grote rol in dit traject is weggelegd voor D-Care, dat gespecialiseerd is in medische disposables. D-Care is net als King onderdeel van Bunzl Plc. Rivas en King streven ernaar medio september 2014 volledig operationeel te zijn.

De samenwerking is voortgekomen uit een gezamenlijke behoefte te willen verbeteren en vernieuwen op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Om tot een aansluitend concept te komen, heeft King de “King S.C.A.N.” ingezet. Dit unieke instrument zorgt ervoor dat, in nauwe samenwerking met Rivas, alle facetten m.b.t. inkoop, logistiek, supply chain, administratieve en IT-processen en duurzaamheid onderzocht worden, om vervolgens tot een ideaal op maat gemaakt totaalconcept te komen. Door deze samenwerking is Rivas in staat zich nog meer te richten op haar cliënten. King laat met dit vernieuwende concept zien klaar te zijn voor de toekomst.

King Nederland en D-Care

King Nederland en D-Care richten zich op het leveren van toegevoegde waarde in de zorgketen door zich als totaalleverancier voor medische en niet medische disposables door te ontwikkelen, gekoppeld aan uitgekiende sourcing en logistiek.

King en D-Care maken onderdeel uit van het wereldwijde Bunzl Plc., marktleider in de distributie van disposables, hygiëneproducten en verpakkingen, zie www.bunzl.com.

Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep is een professionele, betrokken zorgverlener, actief in delen van Zuid Holland, Brabant, Gelderland en Utrecht. Rivas organiseert en levert zorg in het verzorgingsgebied van 280.000 inwoners. Hieronder valt het Beatrix Ziekenhuis, een regionaal perifeer ziekenhuis gevestigd te Gorinchem met een poliklinische dependance in Leerdam, maar ook een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen, kraam-, jeugd- en thuiszorg verdeeld over ongeveer 40 locaties. Voor meer informatie, kijk op www.rivas.nl.

Meer informatie over de samenwerking tussen Rivas en King vindt u hier Meer informatie over C6 vindt u hier

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief