noro-virus-King-hygiene

Noro virus

Het veelvoorkomende buikgriepvirus in Nederland, het Noro-virus, kent bijna ieder jaar weer een piek. Waar dit voor gezonde mensen een redelijk onschuldig virus kan zijn, is het voor kinderen, ouderen en zieken een gevaarlijker virus.

Besmetting van het Noro-virus

Door buikgriepvirussen kan men ernstig verzwakken en uitdrogen. Besmetting van het Noro-virus gaat meestal via de handen. Het virus kan overgedragen worden via toiletbrillen, deurklinken, lichtknoppen of de kraan. Via de handen komt het virus vervolgens in de mond. Het virus kenmerkt zich door heftige diarree en braken. Het veelvoorkomende buikgriepvirus in Nederland, het Noro-virus, kent bijna ieder jaar weer een piek. Waar dit voor gezonde mensen een redelijk onschuldig virus kan zijn, is het voor kinderen, ouderen en zieken een gevaarlijker virus. Door buikgriepvirussen kan men ernstig verzwakken en uitdrogen.

 

Ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen hebben te maken met kwetsbare doelgroepen en dienen daarom extra voorzichtig te zijn. Goede hygiëne is extra belangrijk. In de zorg is het daarom altijd noodzakelijk voldoende schoonmaakartikelen, zeep, desinfectiemiddelen, overschorten en latex handschoenen op voorraad te hebben. Uiteraard dienen de medewerkers toegang te hebben tot deze beschermende kleding. Medewerkers, maar ook bezoekers, doen er verstandig aan regelmatig hun handen te wassen met water en zeep, eventueel met desinfectie. Soms kan het verstandig zijn een mondkapje te dragen of handschoenen.

 

Bij het klaarmaken van voedsel dienen de handen grondig gewassen te zijn met water en zeep. Bij voorkeur gebruikt men latex of plastic handschoenen. Zeker één keer per dag dienen de toiletgroepen zorgvuldig schoongemaakt te worden. Ook het legen van afvalbakken is van belang voor de hygiëne.

 

Extra hygiëne instructies bij een Noro-virusuitbraak kunnen zinvol zijn. Kunt u hulp gebruiken op het gebied van uw hygiënebeleid om een Noro-virusuitbraak te voorkomen?

Noro-virus-king

Hand desinfectiemiddel

Noro-virus-king

Isolatie jas

Noro-virus-king

Preventiebox Noro virus