Green deal 2.0

Ook voor ziekenhuizen is duurzaamheid een belangrijk thema. Eind 2018 tekenden minister Bruins en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) de nieuwe Green deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

In totaal tekenden 132 zorginstanties, overheden en bedrijfsleven de Green Deal 2.0. Hiermee committeren zij zich aan het nastreven van de volgende doelen:

  • Verminderen van CO2-uitstoot
  • Circulair werken
  • Schoner water
  • Gezond leef- en werkklimaat

Brancheorganisaties stellen een routekaart op, waarmee zij borgen dat duurzame energie en het besparen van energie een wezenlijk onderdeel wordt binnen de bouw, mobiliteit en inkoop. Het einddoel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Meer nieuws

GoGreen certificaat King

Het klimaat verandert, in een tempo dat vraagt om actie. Als organisatie met veel transportbewegingen wil King een positieve beweging op gang brengen.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief