Greendeal 2.0

Ook voor ziekenhuizen is duurzaamheid een belangrijk thema. Eind 2018 tekenden minister Bruins en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) de nieuwe Greendeal 2.0 ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

Verminderen CO2-uitstoot

In totaal tekenden 132 zorginstanties, overheden en bedrijfsleven de Green Deal 2.0. Hiermee committeren zij zich aan het nastreven van de volgende doelen:

  • Verminderen van CO2-uitstoot
  • Circulair werken
  • Schoner water
  • Gezond leef- en werkklimaat

Brancheorganisaties stellen een routekaart op, waarmee zij borgen dat duurzame energie en het besparen van energie een wezenlijk onderdeel wordt binnen de bouw, mobiliteit en inkoop. Het einddoel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Circulair werken

De zorgsector streeft ernaar minder grondstoffen te verspillen en efficiënter om te gaan met beschikbare grondstoffen. Circulair werken vormt een belangrijk onderdeel in de doelstellingen.

Deze doelstelling komt voort uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie waarin gestreefd wordt naar een circulair Nederland in 2050. In de greendeal 2.0 is dit als vast criterium opgenomen bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. Mogelijkheden daarvoor liggen onder andere bij de inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

greendeal-2.0-

Schoner water

Medicijnresten komen na gebruik in het riool terecht en hebben negatieve gevolgen voor het ecosysteem en het drinkwater.

De totale hoeveelheid medicijnresten is te groot en zal – zonder maatregelen – nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Greendeal 2.0

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen, als een concretere uitvoering van overheidsprogramma Circulaire Economie 2050. Middels Greendeal beoogt de overheid op interactieve wijze vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Door duidelijke resultaatafspraken te maken, kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Over greendeals

Greendeals is een initiatief van de overheid om duurzame economie te stimuleren. Bedrijven behalen met de Greendeal-aanpak voordelen door met innovatieve duurzame innovaties hun concurrentiepositie te verbeteren. Dit alles zorgt voor ‘groene’ economische groei. Inmiddels zijn er begin 2019, 227 Green Deals afgesloten met meer dan 1300 partijen. In deze boeiende projecten is veel kennis opgedaan voor nieuwe trajecten.

 

Meer informatie over greendeals vindt u op: www.greendeals.nl