Wil je producten in onze (externe) webshop opzoeken? Klik dan hier.

SUP-update februari ’24: Bekers en voedselverpakkingen tot 5% kunststof

Op 14 december 2023 heeft de Staatssecretaris via een Kamerbrief de Tweede Kamer een inhoudelijke reactie gegeven op drie aangenomen moties over de SUP wetgeving.

Eén motie vraagt om afschaffing van de meerprijs die mensen betalen als ze bij consumptie onderweg voor wegwerpbekers of -bakjes met plastic kiezen. De andere twee moties gaan over het verruimen van de uitzondering voor wegwerpbekers voor consumptie ter plekke.

De belangrijkste punten uit de kamerbrief zijn:

 • De huidige regelgeving blijft onveranderd.
 • Er wordt geen definitief besluit genomen over de moties, dit laat de Staatssecretaris over aan haar ambtsopvolger/ opvolgster.
 • De regelgeving over het heffen van een meerprijs blijft overeind, echter zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierop tijdelijk niet handhaven.
 • Bij consumptie ter plaatse zal de ILT niet handhaven bij gebruik van bekers en bakjes met max 5% plastic als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Opdracht aan ILT om op onderdelen niet te handhaven
Staatssecretaris Heijnen heeft de ILT een handhavingsaanwijzing gegeven. Daarmee draagt ze de inspectie op om vanaf 1 januari 2024 tijdelijk niet te handhaven op enkele onderdelen van de Regeling
kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Ondernemers en organisaties hebben als gevolg hiervan een
aantal keuzes.

Drinkbekers en verpakkingen zonder plastic
Veel ondernemers en organisaties hebben zich al voorbereid op het gebruik van drinkbekers en verpakkingen zonder plastic in 2024 en hebben dit ook al ingevoerd. Dit sluit het beste aan bij het doel en de regelgeving om het gebruik van plastic terug te dringen en bij te dragen aan een circulaire economie.

Voorwaarden aan papieren of kartonnen drinkbekers en voedselverpakkingen met maximaal
5% plastic voor consumptie ter plaatse

Als organisaties gebruik willen maken van de uitzondering om papieren of kartonnen drinkbekers met maximaal 5% plastic te gebruiken bij consumptie ter plaatse dan mag de ILT daar volgens opdracht niet op handhaven. Wel moeten ze van het ministerie voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn:

 • Aanmelden bij de ILT via een meldformulier.
 • Aantonen dat 75% van de aangeboden drinkbekers of voedselverpakkingen zijn ingezameld voor recycling.
 • Aantonen dat drinkbekers of voedselverpakkingen voor 100% gerecycled kunnen worden over het
  kalenderjaar 2024.
 • De exploitant van de voedseluitgiftelocatie moet een administratie bijhouden van de inzameling
  voor recycling in het kalenderjaar 2024 en moet deze tenminste 3 jaar na dit kalenderjaar bewaren.

Wil je meer informatie of heb je graag advies bij het maken van de juiste keuze voor jouw organisatie?
Neem dan contact op met je vaste contactpersoon. Daarnaast is het verstandig om in gesprek te gaan met jouw afvalinzamelaar, om jou te helpen bij het inzamelen en recyclen en zo te voldoen aan te gestelde voorwaarden.

Bekijk ook onze beslisboom om over te stappen op een passende drank- en voedselverpakking.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief