Bannerfoto-MVO-king

Duurzaam beleid King

Voor King is duurzaamheid geen vrijblijvende keuze. Wij streven ernaar om samen met onze klanten de impact op het milieu te minimaliseren. We dagen onszelf, onze partners en onze klanten voortdurend uit op gebied van duurzaamheid, om samen bij te dragen aan de wereld van vandaag, morgen en overmorgen.

Onze pijlers

King zorgt. Voor een duurzaam beleid. Daarin zorgen wij voor nog veel meer, gebaseerd op de Believe pijlers van onze moedermaatschappij Bunzl. Bij King gebruiken we deze vijf pijlers als basis voor ons lokale beleid. We houden soortgelijke groeperingen aan om onze doelstellingen in te categoriseren.

King zorgt. Voor CO2- en afvalreductie

Onder CO2 en Afvalreductie vallen drie pijlers, te weten: water, energie en afval. King focust zich voornamelijk op het interne gebruik. Uiteindelijk zullen innovatieve veranderingen bij kunnen dragen aan de doelen. Denk bijvoorbeeld aan software in het warehouse zodat logistieke bewegingen en overtollige voorraden (bestellingen) gereduceerd kunnen worden.

 • Hybride en elektrisch wagenpark medewerkers King
 • Reusable mokken op kantoor
 • Inzamelen afval volgens PMD (plastic, metalen, drankkarton) methodiek
 • Rolcontainers en transportboxen t.b.v. afvalreductie richting de klant
 • Herbruikbare kartonnen dozen
 • Bulkleveringen zonder omdoos verpakkingen
 • Papieren bakje i.p.v. plastic medicijncups
 • Canman inzamelen van blikjes systeem met Vepabins
 • King zorgt concept fijnmazige distributie o.a. reductie transportbewegingen

King zorgt. Voor duurzame innovaties

King heeft vier productmanagers die als belangrijke taak hebben om duurzame vernieuwingen uit de markt te halen en door te voeren in het assortiment. Zij voeren dit uit door in gesprek te gaan met de juiste ketenpartners, zowel aan het begin als aan het einde van de keten. Voor het verlagen van de CO2 footprint heeft King een systematische ketenbenadering: voorkomen, verminderen, herbestemming, hergebruiken en recyclen.

King is betrokken bij meerdere CIRCO-tracks, onder andere over de Groene OK en circulair incontinentiemateriaal. CIRCO is een internationale organisatie met verschillende hubs per regio in Nederland. Door verschillende ketenpartners bij elkaar te zetten, pakken zij problemen en vraagstukken op gebied van circulariteit, reducties en duurzaamheid aan door de gehele keten. Als schakel in de keten vinden we het bij King erg belangrijk om hier nauw bij betrokken te blijven. Op die manier blijven wij ook dicht bij de problematiek waar de markt tegenaan loopt, en kunnen wij actief én pro-actief onderdeel zijn van de oplossing.

 • Samenwerking met Spectro, een vooruitstrevend bedrijf op gebied van recycling en innovatie. Zij bieden o.a. mogelijkheden in het inzamelen van kunststof zeepcontainers.
 • King zorgt concept
 • Circo track samenwerking

King zorgt. Voor de gehele keten

Binnen dit thema draait het om respect, integriteit en verantwoordelijkheid in de gehele keten. De inkoopafdeling van King houdt zich bezig met procedures aangaande duurzaamheideisen.

Bovendien staat het thema duurzaamheid vast op de inkoopoverleg-agenda. Met de Code of Conduct (CoC) geeft King invulling aan het CSR-beleid (Corporate Social Responsibility). De CoC focust zich op sociale-, economische- en omgevingsverantwoordelijkheden. Het dwingt onze businesspartners om transparant te zijn over de manier waarop zij de business aansturen en op welke wijze de CoC thema’s in de bedrijfsvoering en besluitvorming terugkomen.

Het voeren van een optimaal duurzaam assortiment met circulariteit als uitgangspunt is de basis. Hierbij draait het om data, productgroepen en informatievoorziening.  Duurzaamheidskenmerken kunnen door middel van vinkjes achter het betreffende artikel in AX (ERP-systeem) worden aangegeven. FIRA staat voor Firmus Agnitio, dat vrij vertaald staat voor “betrouwbare kennis” Het FIRA platform koppelt ondernemingen die duurzaam inkopen aan duurzame leveranciers.

 • Inkoop King werkt o.a. met Code of Conduct
 • Fira
 • FSC keurmerk
 • MVO check op haar leveranciers, o.a. maatschappelijk verantwoord inkopen

King zorgt. Voor duurzame keuzes

Conceptmatig denken wordt ook op gebied van duurzaamheid steeds belangrijker. De nadruk ligt niet alleen op duurzame producten, ook duurzame samenwerkingen met bestaande én nieuwe ketenpartners zijn essentieel. Strategische partnerships met leveranciers en langlopende relaties met klanten dragen bij aan een duurzame keten. Op die manier kunnen wij onze klanten optimaal ondersteunen in hun duurzaamheidsvraagstukken en -wensen.

Het voeren van een optimaal duurzaam assortiment met circulariteit als uitgangspunt is de basis. Hierbij draait om data, productgroepen en informatievoorziening.  Duurzaamheidskenmerken kunnen door middel van vinkjes achter het betreffende artikel in AX (ERP-systeem) worden aangegeven.

 • King werkt aan duurzame alternatieven in offertes, voor Catering disposables (Verive), hygiënepapier en schoonmaakmiddelen (Primesource, Hygeniq)
 • King werkt aan (strategische) samenwerkingen met afvalinzamelaars en recyclebedrijven zodat we daar een optimaal voordeel uit kunnen behalen. Denk daarbij aan Inco materialen en OK materialen.
 • Sup-wetgeving

King zorgt. Voor jou

“Zorgen voor jou” draait enerzijds om trotse, gezonde collega’s en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, anderzijds om een actieve bijdrage aan het geluk van de mensen en de wereld om ons heen. Bij King doen we dat volgens onze kernwaarden, die in de strategische verandering van 2021/2022 opnieuw zijn gedefinieerd.

De kernwaarden “samen,” “verantwoordelijk,” en “in beweging” zijn opgesteld uit input vanuit de organisatie zelf. Het laden van deze kernwaarden is een taak waar de organisatiedagdagelijks mee bezig houden. De kernwaarden komen terug in de POP vragenlijst in Actimo, Hierdoor wordt het belang van de kernwaarden nogmaals benadrukt richting de medewerkers. Door de kernwaarden te laden dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en de intrinsieke motivatie van collega’s om zich in te zetten voor duurzame thema’s. Zo leggen we duurzaamheid vast in het DNA van onze organisatie, om uiteindelijk de klant mee te nemen in deze reis.

King ambieert een aantrekkelijke werkgever zijn en de medewerkersbetrokkenheid vergroten. Dit is o.a. meetbaar middels het tweejaarlijkse Bunzl Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO). 

 • Vrijwilligerswerk MVO dag
 • King 2.0: Samen, Verantwoordelijk & in Beweging
 • Social return ( o.a. collega’s met afstand naar de arbeidsmarkt)

Believe pijlers

Het duurzaamheidsbeleid binnen Bunzl Nederland is gebouwd op vijf pijlers en heet “Believe”. Dit beleid gebruikt King als kapstok om vorm te geven aan onze eigen ambities voor een eerlijke en duurzame wereld.

Believe bestaat uit vijf verschillende pijlers; BeGreen, BeFair, BeSustainable, BeDifferent en BeHappy. Deze bepalen enerzijds de manier waarop we tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten en leveranciers, anderzijds onze zienswijze ten aanzien van het milieu en onze interne bedrijfsvoering.