Wil je producten in onze (externe) webshop opzoeken? Klik dan hier.

Slimmer samenwerken in de toeleveringsketen

King streeft betaalbare zorg na

In de rubriek ‘De Professional’ laat evofenedex logisticx logistiek professionals aan het woord over hun werkzaamheden en drijfveren. Wat houdt hen bezig, waar zien zij kansen en wat is hun visie op de logistiek?

Christa Baas is een van de initiatiefnemers van de Logistieke Tafel Oost, van vereniging Logistiek management (vLm). Ongeveer zes keer per jaar komen vakgenoten uit de regio bij elkaar om over bepaalde logistiek, supply chain en bijbehorende HR-aspecten en andere uitdagingen te sparren. Zij gebruikt deze kennis in haar functie Business Consultant C6 bij King Nederland, leverancier van facilitaire zaken en medische hulpgoederen.

In hoeverre richt King Nederland zich op supply chain management?

King Nederland heeft voor de zorg het C6-concept ontwikkeld. C6 is een maatwerkoplossing voor logistiek, inkoop en financiën, ondersteund door een IT-infrastructuur, waarbij een one-stop-shop het uitgangspunt is. Op basis van uitgebreid onderzoek en data-analyses kunnen zorginstellingen en ziekenhuizen kosten uit de keten halen en zich richten op het leveren van zorg. Door alle werkzaamheden van de afdelingen waaronder inkoop, administratie, logistiek en IT, op elkaar af te stemmen vindt er procesoptimalisatie plaats. Goederen voor de ziekenhuizen worden gebundeld aangeleverd waardoor ketenintegratie ontstaat.

De voorraden op afdelingen worden afgestemd op de behoeften van de afnemers, dat leidt tot kostenvermindering. Wij leveren bijvoorbeeld verpakkingen per stuks in plaats van een volledige omdoos. Wanneer een zorginstelling drie katheters nodig heeft en ze zijn verpakt in een doos van twintig stuks, leveren wij drie katheters.

Zorglogistiek is een van de pijlers van King Nederland, bestaande uit verschillende onderdelen: goederenlogistiek, patiënten, medicatie, voeding en linnen. Wij adviseren op het gebied van goederenlogistiek. Goederen zijn de fysieke middelen die nodig zijn op een zorgafdeling, zoals medische hulpmiddelen, incontinentiematerialen, facilitaire producten, maar ook kantoorartikelen.

Wat houdt uw rol als Business Consultant C6 in?

Ik zorg voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek staat de behoefte van de zorginstelling of het ziekenhuis centraal. Ik neem interviews af met de betrokkenen. De betrokkenen zijn de medewerkers van de afdelingen inkoop, administratie, logistiek, IT en de zorgmedewerkers. Samen met hen kijk ik welke zaken we kunnen optimaliseren. Om tot de beste praktische oplossingen te komen loop ik stages op de afdelingen. Een groot deel van mijn functie bestaat uit het verzamelen en analyseren van data. Met de spendanalyse wordt beoordeeld welke artikelen er gebruikt worden in de zorginstelling of het ziekenhuis. In zorginstellingen vindt vaak hamstergedrag plaats en dat wordt met C6 zoveel mogelijk tegengegaan, omdat de beschikbaarheid van de artikelen wordt verhoogd. Het zorgpersoneel wil voorkomen dat ze misgrijpen en moeten switchen naar een ander artikel, waardoor vaak veel voorraad wordt aangelegd op een afdeling. Het is makkelijker om de voorraad op te schroeven dan in de keten te kijken waar het verbeterd kan worden. Voorraad betekent kosten maken en dat wil je zo min mogelijk. Daar helpen wij bij.

Hoe speelt u in op de ontwikkelingen in de logistiek, zoals digitalisering en robotisering?

Digitalisering is heel belangrijk. Wij leveren webportals aan zorginstellingen. Een webportal is een digitale tool waar zorgpersoneel op een makkelijke manier een bestelling kan plaatsen. Hier moet de nodige informatie in een oogopslag te vinden zijn; foto’s, specificaties en beschikbaarheid van producten.
Robotisering is nog niet doorgevoerd binnen King Nederland, maar we zijn wel bezig met artificial intelligence. Artificial intelligence is een verzameling technologieën die menselijke prestaties en mentale processen kan nabootsen en een zelflerend vermogen heeft. King heeft zich aangesloten bij een consortium dat geleid wordt door de Universiteit Twente. We gaan onderzoeken hoe we zelf artificial intelligence kunnen inzetten. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat we voorraden gaan tellen met behulp van drones. Maar ik wil me vooral richten op het inspelen op trends in productie van een zorginstelling of ziekenhuizen, bijvoorbeeld een griepepidemie, zodat we voorbereid zijn op het moment dat dit zich voordoet en de voorraden van bijvoorbeeld schorten en mondkapjes hebben aangepast.

Vanuit King Nederland wordt mijn ambitie ondersteund of dit soort ontwikkelingen haalbaar zijn. Wanneer artificial intelligence toegepast wordt in een ziekenhuis, kunnen ad hoc aanvragen van artikelen worden beperkt. Denk hierbij aan het inzetten van artificial intelligence voor de bevoorrading van de zorgafdelingen. Hoe mooi zou het zijn als een patiënt een operatie voor een nieuwe knie ondergaat en alle medische hulpmiddelen tijdens en na de operatie beschikbaar zijn. Op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en gewicht wordt vooraf een beoordeling van medische hulpmiddelen gemaakt, zodat deze ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor die patiënt. Bijvoorbeeld variatie in benodigde verbandmaterialen op basis van eigenschappen van de patiënt. Iemand van 65 heeft misschien krukken nodig en iemand van 85 daarnaast ook een rolstoel. Al deze zaken hebben invloed op het herstel en het welzijn van de patiënt.

Op LinkedIn lees ik dat u veel werkervaring heeft opgedaan bij bedrijven die in de zorg actief zijn. Wat vindt u interessant aan zorg?

Zelf had ik niet verwacht dat ik ooit werkzaam zou zijn in de gezondheidszorg en vond het niet altijd goed georganiseerd. Door te gaan werken in de zorg, heb ik nu de drive om de zorg te verbeteren. De zorg verandert en wordt ook steeds meer gezien als een bedrijf, waardoor de bedrijfsvoering belangrijker wordt. Door ook te spreken op bijeenkomsten, van onder andere TKI Dinalog, pleit ik voor ketensamenwerking en verdere ketenintegratie, maar niet alleen voor de zorg. Zorg blijft wel mijn belangrijkste aandachtsgebied.

Professionals van buiten de zorg komen tegenwoordig ook binnen bij zorginstanties, waardoor een omslag merkbaar is. Wij kunnen als toeleverancier een behoorlijke bijdrage leveren aan procesoptimalisatie. Ik zet me hiervoor in, zodat de zorginstellingen zich kunnen richten op het leveren van zorg en de zorgmedewerkers minder belast worden met randzaken, waaronder bestellingen plaatsen. De verspilling van producten en tijd moet worden tegengegaan. Het doel is uiteindelijk dat de zorg betaalbaar blijft.

Bron: Evofenedex 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief