Believe Compostable

Wij vinden het belangrijk onze klanten te ondersteunen in het verduurzamingsproces. Daarom bieden we alternatieven die bijdragen aan een verantwoord duurzaamheidsbeleid. Ons assortiment composteerbare (compostable) producten is hier een goed voorbeeld van.

Wat is composteerbaar precies?

Compostable producten zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Composteerbare producten veranderen in compost binnen een bepaalde tijd.

 

Indien men tegenwoordig een product wil aanmerken als composteerbaar, dan dient het product te voldoen aan de Europese Composteringsnorm EN-13432.  Hierin is bepaald dat een product composteerbaar is als deze afbreekt binnen 12 weken voor minstens 95% in een industriële composteringsomgeving. Deze producten zijn herkenbaar aan het Kiemplantlogo of het OK Compostlogo.

 

Deze norm hanteren wij binnen King zeer strikt. Producten binnen ons Believe assortiment krijgen dus alleen de stempel ‘Compostable’ wanneer aan deze norm voldaan wordt. Maar ook echt alleen dan! Het doel van composteerbare producten is het terugbrengen van materiaal naar compost. Daarmee past een product met een ‘Believe Compostable-tag’ goed in de circulaire economie.

Biologisch afbreekbaar?

Vaak worden de termen composteerbaar en biologisch afbreekbaar door elkaar gebruikt. Dit is niet juist.

Biologisch afbreekbaar (of biodegradable) wil zeggen dat een product op natuurlijke wijze afgebroken kan worden door schimmels en bacteriën en vervolgens wordt omgezet tot water, CO2 en methaan. Het zegt echter niets over de tijdspanne waarin dit gebeurt. Een verpakking die binnen 30 jaar afgebroken wordt, kan derhalve zomaar biologisch afbreekbaar genoemd worden. Daarmee zijn dus eigenlijk heel veel producten biologisch afbreekbaar. Deze term zegt dus feitelijk niet zoveel. Composteerbaar zegt daarentegen heel veel over de duurzaamheid van  een verpakking of product.

GFT-afval

Mag een composteerbare verpakking bij het GFT-afval?

Composteerbare producten die voldoen aan de Europese norm EN-13432 mogen in principe bij het GFT. Volgens de norm moet een verpakking binnen 12 weken voor minstens 95% afgebroken kunnen worden in een industriële composteringsinstallatie. Echter, tegenwoordig gaat deze verbranding veel sneller. Het meeste GFT-afval  kan binnen 6 weken industrieel gecomposteerd worden. Voor composteerbare verpakkingen is dit meestal niet haalbaar. Daarom mogen kunststof verpakkingen met het Kiemplantlogo en het OK compostlogo toch niet meer bij het GFT. Voor de speciale GFT-afvalzakjes is een uitzondering gemaakt; die mogen wel met het GFT-afval mee.

Waarom composteerbare producten?

Composteerbare verpakkingen mogen dus niet bij het GFT-afval. Heeft het dan nog wel zin om te kiezen voor een composteerbare verpakking? Jazeker! Ondanks dat composteerbare verpakking mee gaat via het restafval naar het reguliere afvalverbrandingsproces, is de uitstoot van de composteerbare verpakking tijdens de verbranding vele malen minder belastend voor het milieu dan bijvoorbeeld plastic afval.

Het laatste nieuws